Fethi Güngör

SOSYAL SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN ŞİDDETTEN UZAK DURMAK

İyilik Halini Yükseltmek İçin Şiddeti En Aza Düşürmek Şiddeti azaltmak suretiyle iyilik halini yükseltmek ve böylece sosyal sağlığımızı korumak için bize reva görülmesini istemediğimiz davranışları bizim de başkalarına reva görmememiz, bize davranılmasını istediğimiz şekilde başkalarına davranmamız ve ahlakın en üstün sürümünü en güzel örnekliğiyle insanlığa öğreten Son Nebi Muhammed Aleyhisselam’ın

İSTANBUL’DA YAŞAYAN SURİYELİ AİLELERİN PARÇALANMASINA MÂNİ OLMAK

Suriyeli Ailelerin Parçalanmasına Sessiz Kalmamak Türkiye’de “geçici koruma altındaki yabancı” statüsünde yaşayan Suriyeliler, kendilerine sunulan birçok hizmet yanında dokuz yıldır çözülemeyen problemlerle mücadele etmeye devam etmektedir. Mesela İstanbul’da kayıtlı olup geçici koruma kimlik belgesi taşımalarına rağmen, herhangi bir sebeple ülkelerine gidip geldiklerinde “çıkış” yaptıkları için kimlikleri iptal edilmektedir.

HAKKIN ELİNDEN TUTMAK -İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek-

Nobel Akademik Yayıncılık tarafından Haziran 2019’da basılan Hakkın Elinden Tutmak isimli eserim, iki bölümü hariç Mart 2015-Nisan 2019 tarihleri arasında Diriliş Postası gazetesinin Fikriyat sayfasında haftada bir yayımlanan çalışmalarımdan insan haklarını ve hak ihlallerini konu edinen elliyi aşkın makalenin gözden geçirilerek ve genişletilerek yeniden telif edilmesiyle ortaya çıkmıştır.